• Økonomisjef Bjarte Madland (t.v) og rådmann Knut Underbakke i Gjesdal varsler tøffe kutt i økonomiplanen, men håper at Kodlidalen kan gi kommunen et innbygger-løft. Håkon Jonassen Norheim

Gjesdal skriker etter flere innbyggere

BUDSJETT: Det er tøffe tider i Gjesdal kommune, og kommunen har sjelden investert så lite som nå. Men de håper at utbyggingen i Kodlidalen skal gi kommunen like mange innbyggere som sauer.