Ingen innlagte med koronasmitte på SUS

Stavanger universitetssjukehus, SUS, holdt presseorientering om koronasituasjonen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 878 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

OBS: Under pressebriefingen opplyste administrerende direktør Helle Schøyen at en pasient er innlagt på SUS med covid-19, og at det var den første positive prøven ved sykehuset siden 18. april. Dette var en systemfeil fra sykehuset. Ingen pasienter er innlagt med covid-19 per 6. mai.

Deltakerne på onsdagens pressebrifing er kst. administrerende direktør Helle Schøyen og Randi Mobæk, avdelingssjef for avdeling for rus og avhengighetsbehandling.

Smittevernoverlege Jon Sundal vil også være til stede og tilgjengelig for intervju.

Se pressebrifingen i videovinduet under:

Aftenbladet oppdaterer denne saken fortløpende når briefen starter. Oppdater siden for å få nyeste versjon.

Hurtigtest

SUS kan nå teste opptil 1000 personer om dagen, og har planer om å trappe opp testkapasiteten etter hvert.

– I tillegg har vi jobbet med å bygge opp en hurtigtestløsning. Denne vil ikke øke testkapasiteten, men vil kunne gi svar fortere og gi mindre ventetid, sier Schøyen.

Hun forteller videre at utstyrssituasjonen er god og at sykehuset har god oversikt lokalt.

Opptrapping

SUS jobber videre med opptrapping av drift for dagkirurgisk avdeling og poliklinikk. SUS går nå opp i kirurgisk aktiviteter og går nå igjennom ventelister:

– Fordi alle fag har en stor venteliste med pasienter, går alle fag gjennom disse. Her re-planlegger de og re-prioriterer, sier Schøyen.

Selv om situasjonen her i Rogaland ser ut til å være stabil, opprettholder SUS beredskapen. Dette fører til en begrensning i mengden opptrapping av «normale» tilbud.

– Målet er å gå tilbake til så normal drift som mulig, med denne beredskapen. Det er også grunn til å minne om de generelle smittevernrådene, avslutter Schøyen.

Økt aktivitet for LAR-behandling

Randi Mobæk, avdelingssjef for avdeling for rus og avhengighetsbehandling, forteller om sitt tilbud.

– Vi har opprettholdt alle være behandlingstilbud i denne situasjonen, men innholdet og formen kan ha endret seg. Vi har gitt mer behandling i form av video – og telefonsamtaler, sier Mobæk.

– Men det vesentlige for oss er at vi har sikret at ingen føler seg avvist og vi har ønsket nye pasienter velkommen. Mens andre har måttet redusere deler av aktiviteten sin, så har vi økt antall konsultasjoner for våre pasienter. Pasientene i LAR har vi hatt et stort fokus på.

LAR står for Legemiddelassistert rehabilitering og er en behandling for rusavhengige.

– Vi har økt tilbudet om ambulant behandling. Det betyr at vi har fulgt opp folk hjemme, eller der de oppholder seg. Vi har også økt konsultasjoner med dem. Dette har vi gjort for å prøve å forhindre smitten i denne pasientgruppene, siden disse som regel er i risikogruppen. Vi har gått ut med informasjon til disse, og jeg er imponert: De har tatt ansvar, mange har holdt seg hjemme og informert sine omgangskretser.

– I tillegg har vi etablert «lavterskel-LAR» i alle kommuner. Dette gir pasienter med en opiat-avhengighet en mulighet for oppstart av LAR-behandling og en raskere avklaring, sier Mobæk.

Til nå har seks pasienter benyttet seg av tilbudet.

– Vi regner med en betydelig økning fremover.

– Ikke vent

– 27. april åpnet vi for at pasienter kunne fysisk komme til klinikkene våre. Noen i våre pasientgrupper sliter med video – og telefonsamtaler. Derfor har denne muligheten vært betydningsfullt for mange. Pårørende har også fått mulighet til å besøke pasienter på institusjonene våre, så lenge de følger smittevernrådene, sier Mobæk.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling har mottatt 83 flere henvisninger, siden 12. mars, enn i fjor.

– Vi synes dette er ganske imponerende. Det er overraskende og gledelig at så mange bruker anledningen til å søke om hjelp. Vi håper flere ber om hjelp.

– Vi har ledig kapasitet hos oss, men også på Rogaland A-senter. Vår oppfordring er bruk muligheten, oppsøk hjelp og ikke vent, sier Mobæk.

Publisert: