• 2,5 millioner i underskudd var resultatet av regnskapsåret 2018 for Kronen Gaard på Sandnes. Pål Christensen

Blodrødt igjen for Kronen Gaard

Kronen Gaard på Sandnes gikk i 2018 i underskudd med 2,5 millioner kroner. – Vi ser fremover, sier daglig leder Monika Sandvold.