• Kjersti Stølsnes Harbo bor i Sandnes og bruker elbilen flittig både til jobb på Godeset og til ærend i Stavanger sentrum. Jan Inge Haga

Flere parkerer i Stavanger, trass i bomringen

Stavanger Parkering har hatt en økning på 4,6 prosent i antall parkeringer første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Elbiler står for en stor del av økningen.