Nettverk for kvinner

I høst startet Kvinne— og Familieforbundet nettverksgrupper for å motvirke stress i hverdagen. Det var så stor suksess at flere skal få sjansen.