Kort oppsummert: Brannen i P-huset på flyplassen

Det er over to år siden parkeringshuset på Stavanger Lufthavn, Sola sto i brann. Denne uka var det byggestart på det nye P-huset. Her kommer en kort oppsummering.

Publisert: Publisert:

Dette har skjedd:

  • 7. januar 2020 begynte det å brenne i parkeringshuset P4 ved flyplassen.
  • Brannen startet i en dieselbil i første etasje i parkeringshuset, der 1600 biler sto parkert. I løpet av kort tid utviklet brannen seg til en storbrann.
  • Deler av parkeringshuset kollapset, med 1611 biler inni.
  • Kostnadene etter brannen beløper seg til mellom 700 og 800 millioner kroner.
  • På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), laget RISE Fire Research en av flere rapporter om storbrannen.
  • Et av funnene i rapporten var at bæresystemet i p-huset, byggetrinnet fra 2011, var prosjektert med brannmotstand på 10 minutter, mens det skulle vært 90 minutter.
  • Det nye parkeringshuset bygges i to brannseksjoner, er fullsprinklet og får brannalarm i alle deler av anlegget. Brannseksjoneringsveggen vil tåle brann i 120 minutter.
  • Det nye bygget vil etter planen stå ferdig sommeren 2023.

Kilder:

Publisert: