Nedgangen i arbeidsledige fortsetter i Rogaland

- Nedgangen i arbeidsledigheten er i tråd med våre forventninger for høsten, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

  • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Totalt er 11.685 personer registrert som arbeidssøkere i fylket. Dette inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Av disse er 6719 eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. Det er 643 færre personer sammenlignet med utgangen av juli måned.

3821 personer eller 1,5 prosent er delvis uten jobb. De resterende 1145 er personer som deltar i et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV. Den samlede nedgangen i ledigheten er på 449 personer den siste måneden.

– Stor etterspørsel etter arbeidskraft i stadig flere bransjer er en av de viktigste årsakene til at ledigheten går nedover. Naturlige sesongvariasjoner er også en medvirkende årsak til at ledigheten har for vane å falle i august, sier Haftorsen.

Merethe P. Haftorsen er direktør i Nav Rogaland.

Stor andel langtidsledige

65 prosent av de helt ledige befinner seg i kategorien langtidsledige, noe som innebærer at de har vært arbeidssøkere i mer enn 6 måneder.

– Vi vet at jo lenger man går uten jobb, jo vanskeligere blir det å komme tilbake igjen. Derfor er tett oppfølging av langtidsledige en viktig prioritering for oss. Samtidig er det gledelig å registrere at også en betydelig del av de langtidsledige forsvant ut av ledighetskøen i løpet av august, sier Haftorsen.

Stavanger med høyest ledighet

Stavanger kommune har størst andel helt ledige i Rogaland med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Sandnes har 3,0 prosent, mens Haugesund har en andel på 2,8 prosent.

3401 utlyste stillinger

3401 stillinger ble utlyst offentlig i løpet av august. Det er en økning på 57 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Næringen helse, pleie og omsorg hadde desidert flest utlysninger med 699 stillinger. Bygg- og anlegg (376), ingeniør- og IKT-fag (353), industriarbeid (322), butikk- og salgsarbeid (319) og reiseliv og transport (307) var andre grupper med høye utlysningstall.

- Det er et oppløftende antall, og det vitner om god fart i arbeidsmarkedet. Det er positivt med et bredt spekter av yrkesgrupper hvor det er god tilgang til ledige stillinger. Fellesnevneren for mange av disse yrkesgruppene, er at det er krav til formell kompetanse for å få jobb. Både nå og i fremtiden vil arbeidsmarkedet være preget av krav til utdanning og riktig kompetanse, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland, august 2021

Nøkkeltall:

Helt uten arbeid 16 - 67 år 6719 (2,6%)

Arbeidsmarkedstiltak 1145 (0,4%)

Bruttoarbeidsledighet 7684 (3,0%)

Unge helt uten arbeid 16 - 29 år 1660

Langtids-arbeidssøkere (26 uker eller mer) 4345

Delvis uten arbeid 3821 (1,5%)

Utlyste stillinger 3 401

Publisert:
  1. Arbeidsledighet
  2. Rogaland
  3. Stavanger

Mest lest akkurat nå

  1. Lagde sine første donuts hjemme i karantene. Det har blitt million­butikk

  2. Nå stenger de Gamlingen igjen: – Veldig kjedelig

  3. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

  4. Politiet tror motor­sykkelen kjørte i bilen bak­fra

  5. Hun kan bli Stavangers neste ordfører: – Blir særlig viktig å prioritere de midlene vi har til rådig­het

  6. Alle fikk korona­penger. Alle gikk med over­skudd. Bare én betalte tilbake