Barnehageansatte behandler jenter og gutter forskjellig

BARNEHAGE: Guttene ble oppfordret til å leke med biler, og jentene med dukker. Mens jentene fikk høre at «du ser ut som en prinsesse,» ble guttene ble kalt tøffe og sterke.

Forskere mener at barnehagelærere må bli mye mer bevisst på hvordan de behandler gutter og jenter.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

De ansatte i barnehager bidrar til å å bygge opp om typiske forventninger til jenter og gutter allerede fra de er ett til to år, viser ny studie fra Universitetet i Stavanger.

– Det mest oppsiktsvekkende er at det var så kjønnsdelt. Personalet oppfordret guttene til å leke med biler og jentene til å leke med dukker. Når barna prøvde å leke med andre type leker, ble de oppmuntret til å leke med kjønnsstereotypiske leker. Hvis jentene var bråkete, ble de tatt med for heller å perle eller tegne, sier Aud Torill Meland, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Klær

Sammen med kollega universitetslektor Elsa Helen Kaltvedt har hun analysert barnehagelærerstudenters praksisobservasjoner. Studentene fikk i oppgave å observere hvordan ansatte forholder seg til jenter og gutter i barnehagen. De var ute og inne, og observerte lek og kommunikasjon og rutinesituasjoner som måltider og av- og påkledning. De 40 studentene har vært i 20 barnehager i tre uker.

Blant observasjonene studentene gjorde var at jenter fikk mye tilbakemeldinger på klær og utseende, mens gutter fikk kommentarer på fysiske egenskaper.

– Jentene fikk hele tiden kommentarer som «så fin du er» og «du ser ut som en prinsesse». Guttene derimot, ble omtalt som store, sterke og tøffe. Jeg trodde vi var kommet litt lenger enn dette, sier Meland.

– Jeg trodde også at bildet var mer nyansert, sier Kaltvedt.

– Selv om annen forskning viser at ansatte i barnehager bevisst eller ubevisst er med på å opprettholde tradisjonelle kjønnsmønstre, forventet vi ikke at dette var så omfattende som vår studie viser, sier de.

Vente på tur

Studien viser at jenter og gutter fikk ulik type oppmerksomhet. Mens gutter fikk kjapp respons når de ba om hjelp, måtte jentene vente på tur og vise tålmodighet. Videre forsterket personalet jenter på omsorgsoppgaver, og de var helst de som ble bedt om å hjelpe til da de minste barna skulle kle av og på seg.

I ett tilfelle var tre barn, to gutter og en jente, på fire år ute og hoppet fra et klatrestativ. Alle tre ropte «Jeg er Batman, jeg er Batman.» Mens guttene fikk holde på med leken, fikk jenta beskjed om at «du må slutte å rope sånn.» Hun ble tatt vekk fra leken.

– Hva tenker dere om dette?

– Det er komplekst. Foreldre har en viktig rolle, men barnehage og samfunn for øvrig påvirker dette. Mye kan også knyttes til forventninger om jenter og gutter, sier Kaltvet.

– Hvorfor er det sånn?

– Kjønnsproblematikk får ikke så stor oppmerksomhet i dag, vi tar nok likestilling litt for gitt. Vi tror det er viktig med at både foreldre og barnehagen blir bevisst på kjønnsproblematikk. Temaet må også i mye større grad inn i barnehagelærerutdanningen, sier de.

Samme muligheter

Funnene bekymrer dem.

– Arbeidsmarkedet er veldig kjønnsdelt i Norge. Kjønsstereotypiske forventninger og oppfatninger allerede i barnehagen kan støtte opp om hvilke valg jenter og gutter gjør senere i livet. Det er ikke farlig at jenter leker i prinsessekjoler, men jenter og gutter må få samme muligheter, sier Kaltvedt.

Oppfølging av studien vil nå være å undersøke hvordan personal i barnehagen jobber med kjønn.

Publisert: