• Anders Leon Andersen

- Frykter bjørn mer enn Audi 100

Norsk Sau og Geit-leder, Ove Ommundsen fra Hjelmeland vil gjerne ha rovdyr i norsk natur. Han er sikker på at bjørnen er på jevnlig besøk i Rogaland.