• Det vil koste milliarder å gjøre hele Finnøy ferjefritt.

Finnøy går inn for at 14 nye øyer skal bli landfaste

Finnøy ber Rogaland fylkeskommune utrede hva det vil koste å gjøre hele øyriket landfast mot Nord-Jæren.