Strøm, vann og kloakk kan koste over 300.000 kroner