Datatilsynet slår alarm om overvåking

— Jeg har aldri sett et så stort omfang av kamera- overvåking i noen gater i Norge som i Nygata og Kirkegata i Stavanger.