• Huset i Tjeltavegen brant helt ned i natt. Ronny Hjertås

Hus brant ned på Tjelta

Bare pipen sto igjen i det ubebodde huset i Tjeltaveien etter nattens brann.