• - Dagens regler oppleves som uklare og konfliktskapende, skriver Fylkesmann Tora Aasland.

Fylkesmannen: Klare regler, takk!

Fylkesmann Tora Aasland ber Direktoratet for byggkvalitet om å presisere reglene for utsyn og takhøyde.