• Nancy Corneliussen har allerede kjørt drosje i 12 år, og kan vanskelig tenke seg bedre jobb. Jarle Aasland

Ønsker flere kvinnelige sjåfører

Nancy Corneliussen er den yngste kvinnelige taxisjåføren i Stavanger med eget løyve. Hun vil ikke bytte jobb med noen og skulle gjerne kjørt til hun blir 70.