Enorm interesse i Bokn

Då bygdeboknemnda i Bokn oppmoda innbyggjarane til å koma med gamle bilde til bruk i bygdeboka, oppstod det raskt kø utanfor kommunehuset.