Menighetsråd på valg

Denne høsten er det valg til nye menighetsråd i alle menigheter. I Sandnes skal Riska, Høle og Hana menigheter ha menighetsrådsvalg samme dag som stortingsvalget 10. og 11. desember.