Fredning av barlind og kristtorn

På Vestlandet finnes noen av verdens best utviklede barlind— og kristtornforekomster. I går vedtok Regjeringen å frede dem.