• Leserfoto

Kjørte seg fast i sentrum

Politiet måtte stoppe resten av trafikken slik at vogntogsjåføren kom seg videre.