Stavanger går mot 160 mill. i minus

Kommuneøkonomien er ikke noen lystig lesning, heller ikke iStavanger. I år går det mot et underskudd på driften på 160millioner kroner. Sannsynligvis kan ekstrakostnadenregnskapsteknisk fordeles over flere år.