Vil auka farten langs rv 44

Omsynet til dei mjuke trafikantane har gått for langt.Fartsgrensene er blitt for mange. — Alle fartsgrensene på rv 44over Jæren irriterer. Dei gjer noko med folk sin respekt for lovenog gjer folk flest til lovbrytarar, meiner KrF-politikar i Hå,Abraham Aarsland.