Ønsker boliger over Motorveien

Schancheholen velforening mener et lokk over deler av Motorveienkan finansieres av 100 mål med boligutbygging.