Bilen inndratt etter 16. fylledom

En jærbu i slutten av 30-årene er i lagmannsretten dømt til ubetinget fengsel i ti måneder for fyllekjøring.