Dei unge ønskjer fleire fritidstilbod

Fritidsklubb og fleire natteramnar var to ønskje elevane frå Gjesdal ungdomsskule la fram for politikarane i går. Ballbinge, kino og mikrobølgjeomnar stod også høgt på ønskelista.