Unge kjøper mer kunst

Reform 94 kan ha skapt nye kunstkunder. Gaute Rostrup økte i fjor kunstsalget med 100 prosent i en avdeling, og stadig flere av kundene er unge.