Fanger på do uten dør

60 innsatte i Åna fengsel må gjøre sitt fornødne bak et forheng etter at en dodør i stål ble brukt som rambukk.