Går imot steinbrudd på toppen av fjell

Regional og kulturutvalget i fylkeskommunen valgte med 9 mot 6stemmer å fremme innsigelse mot reguleringsplanen for Amrock JV ASsitt nye steinbrudd på toppen av fjellet Såt i Espevik. Det betyrat planen ikke kan vedtas av Tysvær kommune slik den er nå.