Konfliktfylt strandsone

Arbeidet med kommuneplanen for Finnøy fram til 2014 går motslutten, og administrasjonen tar sikte på behandling ikommunestyret 29. april. Planen er delt i en kystsoneplan og enplan for landarealet.