Angrende 16-åring dømt for vold

Den unge jenta som var med på å banke opp en 11-åring som lekte ved Trones skole, er i Sandnes tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter.