Ap-nei til nye butikkar på Lura

Årsmøtet i Sandnes Arbeiderparti vedtok fredag einstemmig at partiet skal seie nei til fleire etableringar av store forretningar på Lura. Vedtaket går på tvers av det representantar frå partiet har sagt og gjort i politiske fora nyleg.