Mindre laks og sjøaure i elvene

Årets elvefangst av laks og sjøaure i Rogaland var klart dårligere enn i fjor. Nedgangen er henholdsvis 15 og 35 prosent. Notfiskerne i sjøen tok mer laks enn sportsfiskerne.