Store arealer til boligbygging

De tre største private utbyggerne i Sandnes disponerer nesten 900 mål i årene som kommer. Sandnes Tomteselskap KF har rundt 700 mål.