Senketunnel og høybru uaktuelt i Gandsfjorden

Lavbru fra Lura til Aspervika eller undersjøisk tunnel fra Forus til Vatne er eneste realistiske alternativer til fjordkryssing, mener Vegvesenet.