80 eldre i sykehjemskø

80 eldre i Sandnes trenger heldøgnsplass på sykehjem eller i omsorgsbolig, men får det ikke. Utbyggingene på Lura og Lunde— heimen hjelper lite på situasjonen.