Deponi bra for Sokndal

Det finnes ikke ett anlegg langs kysten som har strengere krav til sikkerhet, sier prosjektleder Thorbjørn Raadim, om deponiet for lavradioaktivt avfall i Jøssingfjord.