Jeg har aldri blitt forsøkt vervet som spion for noen

Jeg kan ikke se noen annen forklaring på disse absurde påstandene fra Overvåkingspolitiet enn at de ennå ikke er ferdige med oppgjøret med alle som var knyttet til avisen Orientering rundt 1960, sier Stein Viksveen.