Får ikke bygge hus i hjembygda

De som vokser opp på de søndre øyene i Rennesøy kan ikke bosette seg i hjembygda. Det blir ikke lagt ut nok tomter.