Skeptisk til snikkar- hjelp frå Litauen

SAUDA: Politiet i Sauda granskar no ei snikkarbedrift som fører inn tømmer frå Litauen. Det springande punkt er om snikkarar frå Litauen følgjer med i importen.