• Det er dette de to ansatte ved to sykehjem forteller at de ikke har tid til. Sitte ned med de gamle. Prate. Stryke de over hendene. Jon Ingemundsen

«Har de ikke pårørende som er der, dør de alene»

Vi rekker bare det aller nødvendigste, og knapt nok det.