• Administrasjonsbygget, Østbygget, Mikrobiologisk, Modulbygg A, Forskningens hus samt Bygg E og F Psykiatrisk er så dårlige at det anbefales riving for så å bygge nytt.

Sykehusets liste over håpløse bygg

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har behov for å ruste opp dagens bygningsmasse på Våland for milliardbeløp. Sju av dagens bygg er så dårlige at de ikke er noe å bruke penger på.