• Kreftforskere på Stavanger universitetssjukehus (SUS) har til sammen fått 4,3 millioner kroner i støtte fra Folkefondet. Forskerne er helt avhengig av disse pengene for å kunne drive denne forskningen. Her er to forskerne, Emiel A.M. Janssen (nærmest) og Håvard Søiland, som har mottatt penger i år Pål Christensen

SUS-leger jobber på fritiden med å løse kreftgåten

Brystkreftforskerne på sykehuset har fått mye skryt for arbeidet sitt, men det viktige arbeidet ville ikke vært mulig uten penger fra en avdød forretningsmann.