Tyske eksperter avviser Viksveens Stasi-teorier

Tyske Stasi-eksperter avviser nesten kategorisk Stein Viksveens teori om at figuren Lanze kan ha vært en fiktiv agent eller en slags samlemappe for flere kilder.