Viktig å anmelde nasking

Det er viktig for politiet at et butikktyveri blir anmeldt og at det blir anmeldt på riktig måte. Et feil utfylt skjema kan ødelegge for politiets videre arbeid.