Der gode råd er dyre

Rådhuset er ikke i bra forfatning. Administrasjonen vil bruke 27 millioner kroner på å pusse opp.