2 mill. for støydemping

Det vil koste knapt to millioner kroner å redusere støyen fra Serigstad Jernstøperi ytterligere.