Barn gikk mot Lyse

At Lyse Energi planlegger en høyspentlinje over friområdet deres, liker barna ved Maudal skole dårlig.