• tte utvalet seier ja til det meste. Frå venstre vararepresentant Norolf Husveg (SP), Aud Margrete Mehus (KrF), Andreas Bjorland (KrF), Reidun Bøe Høiland (H), kommunalsjef Rolf Einar Ree, utvalsleiar Paul Skretting (Frp), sekretær Ingvild Varhaug. Med ryggen til sit Oddvar Hølland. Nærbølista sine representantar Ellen Marie Harbo, Henrik Lode og Kurt Ove Høyland er skjult. Reidun Gudmestad

Er mest alt lov i Hå?

Bur du i Hå og planlegg å søkja om å byggja eller dela ein eigedom? Hå seier for tida seier ja til det meste.