• RandabergPepperkakehuset i Lensmannsveien får bilene til å kjøre sakte forbi. Gro Landsnes er lysarkitekten i familien og måtte henge opp flere lyslenker etter de siste stormenes herjinger Jon Ingemundsen

Lysene er tent - det er jul

Flere hus lyser julen inn. Hvilket er finest?