Ensidig om barnefordeling

Det var et sjokk for den tidligere ektefellen å høre den ensidige framstillingen på TV2 om barnefordelingen. Derfor har hun valgt, gjennom meg som er advokaten hennes, å korrigere bildet noe, forteller advokat Kristin Haugstad.