Mange farlige steder

Kommunen har delt de fysiske trafikk— sikkerhetstiltakene opp i tre grupper. 31 tiltak er i gruppen med høyest prioritet.